Page 5 - Katalog za 2024 godinu
P. 5

4 KUĆNI SETOVI
        10   11  20  30  90   58            10  11  20   30  90  58


       Agnes  ⁄  44.135                    Alma  ⁄  44.134
       KERAMIČKA ŠOLJA, 310 ml                 KERAMIČKA ŠOLJA SA DNOM OD PLUTE, 280 ml
       Dimenzija: Ø 7.2 x 9.9 cm Pakovanje: 36/12        Dimenzija: Ø 7.4 x 10.3 cm Pakovanje: 36/12
       Preporučena štampa: tampon, preslikač          Preporučena štampa: tampon        10   12   20   59   22   30
       Florence  ⁄  44.145
       KERAMIČKA ŠOLJA, 420 ml
       Dimenzija: Ø 9.4 x 10 cm Pakovanje: 36/12
       Preporučena štampa: tampon, preslikač
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10