Page 7 - Katalog za 2024 godinu
P. 7

6 KUĆNI SETOVI
                                  Berry šolje


                                  Nove boje
        60                          60        40  90  51                    30  40  50        10  23  30                     12  20  22       Berry White  ⁄  44.136                Berry  ⁄  44.061
       KERAMIČKA ŠOLJA, 300 ml                KERAMIČKA ŠOLJA, 300 ml
       Dimenzija: Ø 9 x 8.7 cm Pakovanje: 48/12        Dimenzija: Ø 9 x 8.7 cm Pakovanje: 48/12
       Preporučena štampa: tampon, preslikač         Preporučena štampa: tampon, preslikač


        60        40  51  90        10  23  30                     10  20  23  30

                                    Šolje se brendiraju laserskom gravurom, a trag nakon lasera je kao na prikazu

                                                      SOFT
       Black Berry  ⁄  44.062                Soft Berry  ⁄  44.103        TOUCH
       KERAMIČKA ŠOLJA, 300 ml                KERAMIČKA ŠOLJA, 300 ml
       Dimenzija: Ø 9 x 8.7 cm Pakovanje: 48/12        Dimenzija: Ø 9 x 8.7 cm Pakovanje: 36/12
       Preporučena štampa: tampon, preslikač         Preporučena štampa: laserska gravura
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12